Nicola Pisano: Klanění tří králů, reliéf na kazatelně v baptisteriu v Pise, pol. 13.st.

Nicola Pisano: Klanění tří králů, reliéf