Skip to content
detektivky ke stažení zdarma
Tři králové - katedrála sv. Lazara, Autun, Francie, cca 1130

Tři králové: Tajemní mudrcové z Východu

O třech mudrcích z Východu hovoří Matoušovo evangelium. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,1 – 2) V citátu
Sociální sítě

Doporučené články
Značky