Skip to content

Středověké hudební nástroje

Na jaké hudební nástroje naši předci hráli? Řada nástrojů změnila od středověku svou formu, mnohé zase ustoupily do pozadí a dnes už je slyšíme jen výjimečně. Mandora, psalterium, niněra – názvy některých z nich nám mohou znít jako tajemná zaklínadla. Kromě všemožných bubínků a jiných ozvučných nástrojů hráli středověcí hudebníci
Sociální sítě
Značky