Vánoční zastavení s grafikami Bohuslava Reynka

Bohuslav Reynek, Klanění pastýřů, suchá jehla
Bohuslav Reynek, Klanění pastýřů, suchá jehla
Bohuslav Reynek, Klanění pastýřů, suchá jehla

Po gotických Madonách, klanění pastýřů a klanění tří králů, u nichž jsme se dostali vždy nejdál k baroku, jsem cítila určitý dluh vůči novějšímu výtvarnému umění. Proto jsem pro letošní vánoční galerii chtěla zvolit téma, které by pro změnu přibližovalo duchovně laděné umění 20. století. Tentokrát jsem tedy sáhla po dílech novějších, a to dílech tichých, intimních a meditativních, dílech českého básníka, překladatele a výtvarníka Bohuslava Reynka (1892 – 1971), který je známý především svými grafickými pracemi (zejména suchou jehlou), ale věnoval se i malbě a kresbě.

Bohuslav Reynek, Betlém IV, suchá jehla
Bohuslav Reynek, Betlém IV, suchá jehla

Mezi Reynkovými grafikami nalezneme mnohem častěji námět piety a ukřižování (nezřídka potřísněný krvavě rudým monotypem) než Narození Páně, nicméně i jesličky mají v jeho tvorbě místo. Jde o jesličky chudobné, ukryté ve stínu, někdy dokonce sledované jen z uctivé dálky, s ostychem, přes okno evokující nevyhnutelný kříž…

Bohuslav Reynek, Betlém, suchá jehla
Bohuslav Reynek, Betlém, suchá jehla

…rembrandtovsky temné, skromné, s křehce působícími postavami…

Bohuslav Reynek, Betlém III, 1954, suchá jehla s monotypem
Bohuslav Reynek, Betlém III, 1954, suchá jehla s monotypem

 

Bohuslav Reynek, Narození Páně
Bohuslav Reynek, Narození Páně

 

Bohuslav Reynek, Narození Páně
Bohuslav Reynek, Narození Páně

 

V té jednoduché prostotě můžeme číst tíhu lidského údělu, který bere Spasitel na sebe, tíhu chudoby, útěku a strastí cesty.

Bohuslav Reynek, Útěk do Egypta, suchá jehla
Bohuslav Reynek, Útěk do Egypta, suchá jehla

 

Rovněž Reynkovy nebiblické zimní motivy v sobě mají sílu adventních meditací.

Bohuslav Reynek, Zahrada v zimě, suchá jehla
Bohuslav Reynek, Zahrada v zimě, suchá jehla

 

Bohuslav Reynek, Kočka na okně,1949
Bohuslav Reynek, Kočka na okně,,1949

 

Rozloučím se Reynkovou básní nazvanou Vánoce 1970, tedy Vánoce rok před umělcovou smrtí.

Vánoce 1970

Bohuslav Reynek

Advent. Čtvrtá neděle.
Procitají andělé.

Vstaňte s námi, volají.
Z polí, z lesů, ze stájí.

Jdeme, nic jsme nepřinesli.
Holá dlaň se chytá jeslí.

Nestudí to, nehřeje
prázdné prsty naděje.

Nestudí to, nepálí.
Nedali jsme, nevzali.

Ale někdo někde volá.
Z mraků hvězda, kámen zdola?

Dlaň je prázdná. Hlava vratká,
trne v rukou Jezulátka.

 

Bohuslav Reynek
Bohuslav Reynek

 

Zdroje:

http://revue.theofil.cz/galerie-theofil-detail.php?clanek=62

http://www.mesicvedne.cz/images/widgetkit/katalogy/pdf/katalog-reynek-full-2.pdf

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/basnik-a-prekladatel-malir-a-grafik-bohuslav-reynek/

http://www.artnet.com/artists/bohuslav-reynek/2