Radek Ocelák: Řadu našich životních rozhodnutí by naši předci naprosto nechápali

„Transylvánská trilogie“ maďarského spisovatele Mikuláše (Miklóse) Bánffyho (1873-1950) je svým rozsahem, barvitostí a komplexností srovnatelná s klasickými díly jako „Anna Karenina“, „Middlemarch“ nebo „Hledání ztraceného času“, přesto u nás vychází letos její první díl „Byli jste sečteni“ zcela poprvé. Jeho vydavatele Radka Oceláka, který se regionu Sedmihradska věnuje dlouhodobě, jsem vyzpovídala nejen o „Transylvánské trilogii“, ale i o tématech, která nám jsou oběma blízká: minulost a přítomnost, život našich předků a vydávání knih

Byli jste sečteni Miklós Bánffy
Byli jste sečteni
Pomáháš lidem s vyhledáváním jejich předků a vytvářením rodokmenů. Jak ses k tomu dostal?

Jak už to bývá, byla to pro mě napřed rodinná záležitost, z Rumunska v mládí přišli oba rodiče mého otce. Pro rodinnou historii jsem se nadchl už někdy ve svých čtrnácti, to jsem ale pátral hlavně v matčině, moravské větvi předků. Rumunská minulost se omezovala na babiččiny a pratetiny vzpomínky, všechno starší bylo zahaleno tajemstvím. A i těm vzpomínkám chyběla obecnost: Jak osud naší rodiny zapadal mezi jiné? Byli jsme ojedinělí?
Asi před deseti lety jsem se začal systematicky pídit po literatuře a dalších pramenech a naučil se tuto rodinou historii zpracovávat i pro další zájemce. Ukázalo se, že po 2. světové válce reemigrovalo z Rumunska snad ke dvaceti tisícům Slováků v rámci tzv. reemigrace, přesídlování zahraničních krajanů do vysídleného československého pohraničí.

Co bylo pro slovenské reemigranty z Rumunska typické?

Tím, že to byly všechno prosté rodiny a skončily převážně rozprostřeny v několika příhraničních pásech Čech a Moravy, nevytvořily si žádné spolky jako třeba přistěhovalci z Řecka a nezachovávaly společné vědomí identity napříč státem. Oproti volyňským Čechům nebo bezzemkům z vnitrozemí přicházeli reemigranti z Rumunska do pohraničí poměrně pozdě, takříkajíc k vyjedenému stolu, když už to nazvu tak nevkusně vzhledem k tomu, že někdo jiný tam ten „stůl“ musel zanechat… Šli do vyšších poloh, na menší nebo několik let chátrající usedlosti, k čemuž je předurčovala i jejich pověst drobných podhorských rolníků a dřevorubců.
Zároveň přicházeli z podmínek národnostně velmi zachovalých, ale ekonomicky a vzdělanostně zaostalých. To je v prvních letech vedlo k uzavřenosti a vystavovalo je to i despektu ostatních novoosídlenců. A další generace, jakmile mohla, snažila se spíš začlenit a pokud možno se vyšvihnout k lepší životní úrovni než zachovávat nějaké tradice. Zvlášť nábožensky motivované zvyky mizely v komunistickém pohraničí velmi rychle, ačkoliv katolická zbožnost těchto rodin byla původně silná.
Živé je alespoň velikonoční polévání vodou namísto pomlázky a hlavně vaření masa s rýží baleného v zelných listech – tzv. šulky, holubce nebo zakrúcaná kapusta. Z tohohle jídla se stal vyloženě komunitní emblém a věc hrdosti.

Sedmihradsko (Banát, Krišana, Maramureș)
Sedmihradsko (Banát, Krišana, Maramureș)
Je něco, co sis při pátrání po rodokmenech uvědomil nebo si pro sebe objevil?

Třeba to, jak zavádějící jsou společensko-politické odkazy na takzvanou tradiční rodinu, pokud se tím myslí stabilní jednotka manžela, manželky a jejich několika dobře opečovávaných dětí. Respektive jak úzký sociologicko-historický výsek se tím vybírá. Pro mě vypadá tradiční chudá rodina 19. století jinak. Především je definována průběžným plozením dětí od sňatku do konce ženiny plodnosti. To vychází na 10 až 16 dětí, z nich v průměru polovina nepřežije dětství. Mezi nejmladšími a nejstaršími nejsou ani tak vztahy sourozenecké, ale hospodářská a společenská podřízenost. V chalupě není ani zdaleka dost místa, rodičovský dům je tedy žádoucí co nejdřív opustit.
Relativně vysoká úmrtnost dospělých vede ke slepeným rodinám, kde žijí pohromadě děti z několika různých manželství, některé nejsou potomky ani jednoho z aktuálních „rodičů“. Běžnou skutečností byly nemanželské děti, spolu s jejich matkami ostatními přehlížené. Co se týče dětí, tradiční model se postaral sice o kohokoliv, ale na nepředstavitelně nízkém standardu – dítě, jakmile udrželo v ruce prut a mohlo pást husy, bylo na usedlosti hlavně pracovní silou.

Moje zkušenost z pátrání po rodinné historii je velmi podobná – vysoká dětská úmrtnost, nemanželské děti, nevěra a omezení mladších sourozenců ve prospěch starších v tom, kdo co zdědí, kdo bude moci uzavřít sňatek, kdo dostane vzdělání. Slovo „slepenec“ rodiny našich předků podle mě vystihuje opravdu dobře. Kromě macech a otčímů bývali často součástí domácnosti i oficiálně bezdětné neprovdané tetičky, které se staraly o děti svých sourozenců, a také prarodiče.

Právě vztahy k přestárlým mohly být v těch dobách velmi tvrdé. Z našich románů vesnického realismu známe realitu výměnkářů, spory s vlastní rodinou o každou otýpku slámy, v matrikách zas vídám, že vdova podezřele často umírá brzo po manželovi – hádám, že v tom hrála roli podvýživa.

Ovšem co se týče toho dědění usedlosti a omezování mladších sourozenců, tam byl zajímavý rozdíl mezi rakouským a uherským prostorem. Ty o tom možná budeš vědět víc, ale jak já tomu rozumím, naše právo skrze zvýhodnění prvorozeného syna chránilo celistvost gruntu. Tím vytvářelo vrstvu samostatných sedláků a k tomu spektrum závislých obyvatel usedlosti, kteří ekonomicky vzato někdy vůbec neměli možnost založit rodinu. V uherském právu se naopak otcovské pozemky dělily rovným dílem. To zase vedlo k drobení půdy a k opakovaným migracím do lesních, kopcovitých krajů, dosud nekolonizovaných a k hospodaření vlastně nevhodným.

Radek Ocelak prarodice
prarodiče Radka Oceláka, rumunští Slováci v šumavském pohraničí na počátku 50. let
O tomto uherském specifiku v porovnání s Rakouskem jsem nevěděla. Obecně tyto dva přístupy byly tradiční v různých kulturách a je až s podivem, jak silný vliv má dědění na konkrétní kulturu a společnost. V případě, že dědí všechny děti, má každý něco, ale všichni jsou velmi chudí a také to více připoutává lidi k zemědělství. V případě Rakouska šlo přitom spíš o zvyk než o samotnou právní úpravu, protože občanský zákoník ABGB uznával rovnost všech dětí jako dědiců, pokud nesepsal zesnulý závěť. Nejstarší syn ale dědil nejčastěji ze závěti, protože to tak chtěl zůstavitel, tedy nejčastěji rodiče. V čem je podle tebe podstatné zabývat se minulostí a životem předků? Jak to souvisí s námi dnes?

Já netvrdím, že se tím musí zabývat každý, ale řada lidí k tomu v nějaké životní etapě dospěje a vidí v tom pro sebe něco zásadního. Nějaké ukotvení sebe sama, přijetí svých vlastních predispozic. Pohled do historie nám pomáhá vážit dnešní hodnoty a rozhodnutí, možná hlavně ta ekonomická. Pro naši generaci je třeba ústřední životní výzvou vlastnit nemovitost, v níž budeme bydlet – vzít si hypotéku, vydělávat tak, abychom ji zvládli splácet. Tomu často věnujeme většinu aktivního života a energie. Pro naše předky nebyl klíčový příbytek, protože jednoduchou dřevěnici si mohli postavit za týden a pozemek pro dům se taky našel. Nejdůležitější byla půda jako zdroj obživy.

V méně dávných dobách to zas byla třeba jistota stálého výdělku, celoživotní povolání. To dnes taky mizí. V některých dobách byl kritický nedostatek potravin, jindy chyběl otop, viz třeba vymrzlý revoluční Petrohrad v „Doktoru Živagovi“. Zděná nemovitost přestane být tak lákavou investicí, jakmile se přiblíží válka, a ta se proháněla Evropou víc než často. Naši předkové skoro z jakékoli doby by těžko chápali, že převážnou většinu materiálních rezerv vkládáme právě do příbytku.

Věnuješ se i starým portrétním fotografiím. Co tě k nim přivedlo?

V jisté fázi tvorby vlastního rodokmenu jsem si uvědomil, že matriční nálezy dál do minulosti, třeba v 17. a 18. století, znamenají už jen další jména a data do stromu, bez čehokoli hmatatelného. Zkoušel jsem pak dohledávat co nejstarší rodinné snímky. Což je výzva vzhledem k tomu, že dětí bývalo v každé generaci v rodině víc, zatímco stará fotografie byla většinou jen jedna a mohla skončit u kteréhokoli z potomků… Takže člověk pak kontaktuje třeba rodiny po sourozencích svého pradědy a doufá v nějaký zázračný nález. Myšlenka, že ty fotky předků někde jsou a já je nemám, mě nějaký čas pronásledovala. Spojilo se mi to taky s knihouSvětlá komora Rolanda Barthese. Já jinak francouzské filosofii vůbec nerozumím, ale on tam má ve spojitosti se starým rodinným snímkem pojem „punctum“ jako cosi, co tě z takové fotky zasáhne až na dřeň osobnosti.

Ano, někdy je v nich něco silně osobního, výraz obličeje, který nám připadá povědomý, rodinná podoba nebo i jen stopy tvrdého života.

Bohužel chudší vrstvy se do počátků 20. století téměř nefotily. Ty majetnější se ale fotily už asi od poloviny devatenáctého a sběratelská záliba v tehdejších fotografiích, takzvaných vizitkových či kabinetních, mi zůstala. Zrodila se z toho také idea obecné fotogenealogie, možnosti dohledávat na požádání snímky k osobám. Nedošel jsem v tom ale moc daleko. Mám na svém webu seznam konkrétních lidí narozených v 19. století, jejichž snímek mohu poskytnout. Jsou jich sice tisíce, ale v poměru k celé dobové populaci je to zanedbatelný zlomek. Přesto se občas někdo ozve.

Edice Sedmihradsko zatím čítá čtyři knihy, které se nějak vážou k mnohonárodnímu prostoru historického Sedmihradska čili Transylvánie. Dříve to byla jihovýchodní výspa Uherska a po 1. světové válce se ocitla v hranicích dnešního Rumunska. První, populárně-odborná kniha „Reemigranti“ se týkala už zmíněných rumunských Slováků. U té jsem byl přímo autorem a vzhledem k dobrému kontaktu na komunitu jsem se rozhodl vydat si ji sám. Tato zkušenost mě podnítila, abych pokračoval dalšími tituly, kde už nejsem autorem, ale spíš služebníkem cizího textu, který považuju za hodný vydání. Do vod beletrie jsem nakoukl třetí knihou v edici, to byly Dopisy z Bihoru Sándora Mándokyho v překladu Adély Gálové, která za něj získala cenu Obce překladatelů. Aktuální titul „Byli jste sečteni“ v tom pak pokračuje ještě ambiciózněji a úplně už opouští téma rumunských Slováků. Věnuje se transylvánské šlechtě na počátku 20. století.

Radek Ocelak, Adela Galova, kniha Dopisy z Bihoru
Radek Ocelák s Adélou Gálovou, právě oceněnou Obcí překladatelů za knihu Dopisy z Bihoru
Jak vznikl nápad vydat Bánffyho „Transylvánskou trilogii“?

Jednou jsem spatřil anglický překlad na pracovním stole kamaráda Štěpána Smolena, s nímž sdílíme sedmihradské kořeny. Opatřil jsem si první díl a brzo mi bylo jasné, že tohle čtení bych českému publiku a zájemcům o tuto část Evropy přinesl rád.

„Byli jste sečteni“ (I. díl trilogie) se odehrává na počátku 20. století právě v té části Rumunska (tehdy Rakouska-Uherska), odkud pocházejí i slovenští reemigranti, jimiž se odborně zabýváš. Nicméně protagonisté knihy jsou součástí zcela jiné společenské vrstvy, šlechty, jejíhož prostředí byl Bánffy součástí. Co je podle tebe na knize „Byli jste sečteni“ a potažmo na celé „Transylvánské trilogii“ fascinující?

Pro mě osobně je to těžko oddělitelné od historického zájmu o ten kraj. Ale obecněji je asi na trilogii zajímavé to, jak se v ní už relativně moderní autorská mentalita a románová technika setkává s ještě velmi tradičně rozvrstvenou společností. Právě Uhry a nástupnické Maďarsko byly podle všeho prostorem, kde různé rysy feudalismu přežívaly ještě dlouho do 20. století. A Transylvánie navíc byla periferií Uher. Byla do té míry synonymní s lesy a horami, že v očích zbytku Evropy mohl pak její identitu přepsat jeden Ir se svým upírským románem, napsaným v pohodlí Británie. Myslím samozřejmě Brama Stokera a jeho Drákulu. Kvůli němu dnes Transylvánie znamená pro nás spíš upíry než území, s nímž byly Čechy stovky let spojeny osobou jednoho a téhož panovníka v téže monarchii. Což je trochu škoda.

Radek Ocelak, Transylvanska trilogie, Banffy
Mikuláš Bánffy: Transylvánská trilogie, I. díl, Byli jste sečteni
Při čtení mi byla řada jevů povědomá z naší rakousko-uherské minulosti a jiné mě lákaly svou novostí a exotičností, protože o prostředí uherské šlechty a Sedmihradska jsem skoro nic nevěděla. Také ta značně hierarchická feudální struktura společnosti v „Byli jste sečteni“ vystupuje pro dnešního čtenáře velmi výrazně do popředí – nerovné a hierarchické jsou vztahy nejen mezi jednotlivými vrstvami, ale i v rámci konkrétní společenské vrstvy. Pomohla ti tato kniha k lepšímu pochopení mentality uherských elit?

Určitě si to představuju, snad je to i víc než jen Bánffyho sugesce. Co se týče různých projevů této mentality, nacházím potvrzení v textech Sándora Máraiho a jeho komentátora Evžena Gála. Nebo v transylvánském cestopise Patricka Leigha Fermora, na který mě upozornili nezávisle hned dva čtenáři. A koneckonců srovnávat texty je to, co nám zbývá… Jde třeba o pro nás nezvyklý model jazykové zdvořilosti, v němž si elity bratrsky tykají, zatímco formálnější vykání, v maďarském originále třetí osoba, je od nich ve skutečnosti vyjádřením despektu. Nebo o dobové anglofilství, o rozvětvenost transylvánských hraběcích rodin, o ústřední roli historických argumentů ve společenské a politické debatě. Mimochodem, před časem jsem si dopřál čas na přečtení několika dílů Proustova „Hledání ztraceného času“ a zjistil jsem, že to jen není vzpomínání na chuť sušenek v čaji, ale taky pečlivá katalogizace pozdní francouzské aristokracie. Bánffyho trilogie znamená cosi podobného pro Uhry.

Co jsou podle tebe Bánffyho silné stránky jako autora?

Není potřeba dál zdůrazňovat jeho samozřejmý pohyb ve společnosti, o nichž by si současný autor nebo autorka museli horko těžko něco nastudovávat, a z toho plynoucí bohatost zobrazeného světa. Tohle mají staří autoři tak nějak zadarmo. Ale román „Byli jste sečteni“ je i výborně komponovaný. Sedm set stran dává Bánffymu dostatek prostoru otvírat scény, uvádět do nich čtenáře, předznamenávat události, zrcadlit postavy a jejich motivace v jiných postavách, čímž se tvoří dojem osudovosti. Podle potřeby zpomaluje i zrychluje vyprávění, střídá zaostření na různé hlavní postavy a koření ho celým panoptikem vedlejších figur… Je to starosvětské a místy určitě i mnohomluvné, na někoho je to samozřejmě moc, musí se to „učíst“. Není to holt severská kriminálka.

To je pravda, je to kniha, která nutí člověka zpomalit a soustředit se, což je v dnešní době spíš vzácné, ale odměnou je čtenáři nejen ojedinělý vhled do prostředí uherské šlechty a barvité promyšlené scény, ale i mimořádně evokativní popisy proměnlivé krajiny. Co takový 90 let starý román znamená pro překladatele?

To je samozřejmě spíš otázka na překladatele knihy Roberta Svobodu. Určitě to ale znamená definovat si jazyk a styl, kterým bude letitá kniha promlouvat k současnému čtenáři nebo čtenářce. Ačkoliv nějaká archaizace je přítomná, nejde o to, rekonstruovat, jak by román hypoteticky býval mohl být přeložen do češtiny, kdyby se toho snad někdo chopil hned po jeho vzniku, před 2. světovou válkou.

Robert Svoboda podle mě tuto rovnováhu mezi archaičností a svižností nalezl úspěšně.

Z toho, do čeho jsem Robertovi mluvil i já, se dá zmínit třeba převod místních a osobních jmen. Bánffy byl sice poměrně liberální, ale samozřejmě ne natolik, aby v transylvánském etnicky smíšeném prostředí užíval jiné než maďarské varianty těchto jmen… Hlavně bych chtěl vyzdvihnout překladatelův neuvěřitelně široký slovník, přiměřený hojnosti reálií v originálu. Mnohokrát jsem při redakční přípravě knihy zapochyboval o tom, zda určité slovo v češtině existuje, zda to není jen překlep, a vždycky měl pravdu Robert.

Radek Ocelak nakladatelstvi knihy
Když vydavateli dorazí náklad knihy
Jaké je to být malým vydavatelem v České republice a co to obnáší?

Mezi malé vydavatele se počítají i ti, kdo stihnou vydat pět, deset titulů ročně, takovou zkušenost já zdaleka nemám, tak za ně nechci moc mluvit… Vše se samozřejmě odvíjí od toho, zda mají vydávané knihy nějaké vyšší ambice a zda mají někomu vydělávat na živobytí. Pokud odpověď na obojí zní ano, tak to chce podnikatelskou povahu a čich a aspoň v počáteční fázi to i tak hraničí s nemožností. Proměnných je spousta: Vlastní, nebo cizí dílo? Pokud cizí, co autorská práva? Které z redakčních a technických činností si můžu zařídit sám? Mám už předem daný okruh fanoušků, předpokládaných zákazníků? Podporu z veřejných zdrojů? Sponzory? Jak budu knihy distribuovat? Jak je dokážu propagovat?

Výroba jednoho výtisku se podstatně zlevňuje s rostoucím nákladem knihy, takže každý titul znamená proplouvat mezi Skyllou a Charybdou. Když udělám malý náklad, v případě úspěšného prodeje se tím zbytečně připravím o výdělek. Když udělám velký náklad, dám za něj víc a v případě neúspěšného prodeje mi metráky knih zůstanou na krku. Většina problémů je sice převoditelná na „pouhé“ peníze, ale většina nakladatelů zná i to, že některé knihy, svoje „srdcovky“, chtějí vydat za každou cenu a z prodeje jiných, úspěšnějších knih je třeba to zadotovat.

Co by sis jako malý vydavatel přál, aby se na českém knižním trhu změnilo?

Jedna konkrétní věc, o které se dosud málo mluví, je podle mě dominantní postavení Kosmasu v oboru literárně ambicióznějších knih. Kosmas má pověst nejvstřícnějšího distributora pro kvalitní literaturu, jenže postupně se stal molochem, který se nějakým nakladatelským potěrem moc nezabývá a malé ryby drží zkrátka. Rozšiřuje svou síť prodejen přebíráním lokálních knihkupců, čímž eroduje tradiční dělba prodejní ceny mezi nakladatele, knihkupce a distributora. Distributor se stává i knihkupcem, ale požaduje stále stejnou marži za obě činnosti, čímž získává konkurenční výhodu oproti nezávislým knihkupcům. Nakladatelé by měli ve svém vlastním zájmu říct: marže distributora v klasické výši je odměna za spolupráci a za zjednodušení výměny mezi nakladatelem a knihkupcem. Ne za konkurování nezávislým knihkupcům. Je tu i masivní knižní marketing Kosmasu, na který bohužel naskakují i solidní média jako třeba nedávno Deník N. Takzvaný Velký knižní čtvrtek není žádný kulturní fakt, je to rozhodnutí Kosmasu propagovat letos přednostně těch a těch patnáct knih. Ty knihy samy o sobě můžou klidně být kultura, ale jejich seskupení je čistý marketing. Bylo by dobré to v kulturních rubrikách rozlišovat.

Radek Ocelák, M.Sc., se po studiích v Praze a Amsterodamu (kde získal titul M.Sc.) věnoval akademickému výzkumu, tuto dráhu však časem opustil a stal se nezávislým badatelem. Zabývá se historií, genealogií rumunských Slováků, je vydavatelem a datovým konzultantem. Rozcestník jeho projektů naleznete zde a zde. Na jeho blogu se vám dostane jak důležitých praktických informací, tak neotřelého, kritického pohledu na jevy, kterým se dostává méně pozornosti, než zasluhují. Je politicky angažovaným občanem, členem Strany zelených a ve volebním období 2020 –2024 členem Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje. Žije s rodinou v Šumperku.

Středověké domácnosti plné vůní – Podcast s Emmou Riedovou

středověk Emma Riedová Farmářky z paneláku

V čem je historie jako detektivka? Proč archeologové zkoumají středověké latríny? Co se o vztahu k rostlinám dozvíme ze starých kšaftů (závětí)? Emma Riedová vypráví o rostlinách ve středověkých a raně novověkých domácnostech a zahradách. Epizodu podcastu nyní můžetevidět a slyšet na YouTube kanále Farmářek z paneláku.

Podcast si lze poslechnout i na Spotify (epizoda 7)

Letní rozhovor s Emmou Riedovou pro Kultura21

Emma Riedová
Emma Riedová
Emma Riedová

V knize Suďte spravedlivě a věřím, že i ve vašich předchozích knihách, dokážete skvěle navodit atmosféru. Co za tím stojí? Jak se dokážete přenést do historických období? Co vám k tomu pomáhá?

Je pro mě důležité se do příběhu co nejvíce ponořit. Prožívat ho a sepsat ho tak, aby pak i čtenář mohl být „přímo u toho“, aby nestál opodál, ale sžil se s postavami, jejich obavami, vášněmi a touhami. Je to jeden z důvodů, proč ráda vyprávím v ich-formě různých vypravěčů, kteří se doplňují. Chci své čtenáře nejen překvapovat promyšlenou zápletkou, ale také vtáhnout silnými emocemi.

Zároveň ale nelze věrohodně vyprávět o minulosti, aniž ji člověk dostatečně prozkoumá. Takže se samozřejmě snažím co nejvíc poznat každodenní život ve středověku, pochopit jeho myšlenkový svět a vyhledávat si co nejvíc informací o všem, o čem píšu. Od starých názvů ulic přes řemesla až po vybavení domácnosti.

Případy mistra Petra se odehrávají ve 14. století. Proč zrovna v této době? Co vás na ni nalákalo?

Miluji gotické výtvarné umění, jeho jemnou krásu, a právě tato láska mě asi přivedla k hlubšímu zájmu o vrcholný středověk. Zatímco době Karla IV. se u nás zaslouženě věnuje velká pozornost, začátek 14. století leží trochu ve stínu jako jakési roky před rozkvětem. Přitom jde o zajímavou, turbulentní dobu. Začíná rozmachem za vlády Václava II., založeném na nebývalém bohatství plynoucím z těžby stříbra. Samotný Václav II. je pozoruhodná osobnost a ráda bych se do období jeho vlády ještě párkrát ve svých knihách vrátila. Následují bouřlivé časy po vymření Přemyslovců a nástup Lucemburků. To je doba, do níž jsem před lety zasadila svou prvotinu Královské intriky.

Emma Riedová na křtu knihy Suďte spravedlivě

Co vám bylo při psaní novinky Suďte spravedlivě inspirací? Vycházela jste z nějakého předobrazu, nebo je vše vaše fantazie?

Určitým předobrazem mi byly samotné historické reálie – středověké městské právo, podoba středověké Prahy před založením Nového Města, správa města a jeho fungování. Řada detailů v knize má svůj historický základ, například relikviář z posledního případu je inspirován svatojiřskými relikviáři, Čimická tvrz je v knize popsána tak, jak nejspíš vypadala kolem roku 1300, a několik konšelů, kteří se v knize mihnou, je založeno na osobách, které známe z dobových listin a kronik.

Hrubý námět jednotlivých příběhů jsem nosila v hlavě docela dlouho, ale stále se mi nedařilo najít toho správného detektiva, ke kterému bych přilnula a s nímž bych se s chutí ztotožnila. A když jsem náhle jednoho dne si uvědomila, kdo by jím měl být, bylo mi hned jasné, že tento můj mladý detektiv k sobě bude potřebovat někoho moudrého a důvěryhodného, aby se k vyšetřování vůbec dostal. Zatímco osoba rychtáře mi přišla pro mé příběhy příliš svazující, veřejný notář se mi zdál jako někdo požívající všeobecnou důvěru. S chutí jsem si tedy nastudovala vše o středověkých notářích a našla městského písaře a notáře Petra. Historie nám o něm zanechala jen pár slov, shodou okolností v listině Václava II. Ta slova o mimořádných kvalitách mistra Petra však podnítila mou fantazii a pomohla mi hlavní hrdiny mých příběhů dotvořit.

A jak to máte u vašich knih s jazykem? Musela jste se v tomto ohledu nějak vzdělávat? Hledat výrazivo, nebo například něco kontrolovat?

Obory, v nichž se cítím docela sebejistě, jsou právo a dějiny umění, protože jsem obojí studovala, ale i u nich raději leccos ověřuji. Vše ostatní z oblasti řemesel, zbraní, kuchyně a jiné každodennosti jsem raději dohledávala, kontrolovala a konzultovala, a to včetně výraziva. Například u závěrečného případu jsem strávila docela dost času studiem středověkých klíčů a zámků, protože jsem o nich na začátku věděla pramálo.

Pokud jde o jazyk, můj styl psaní je sám o sobě docela načichlý staromódními výrazy a obraty, takže se musím spíš snažit, abych nepsala moc těžkopádně. U historických detektivek se záměrně nevyhýbám archaismům, i když samozřejmě nepíšu dobovým jazykem. Nejde o středověkou češtinu. Je to ošemetné. Na jednu stranu jsou mi některé knižní výrazy pomocníky při dotváření atmosféry dávno zašlého světa, kam unikáme před naší každodenností. Na druhou stranu ale nechci, aby něco z textu příliš čnělo a třeba to pak čtenáře vytrhlo ze čtenářského zážitku. Snažila jsem se proto, aby každý méně obvyklý výraz byl pochopitelný z kontextu nebo rovnou vysvětlený v rámci příběhu. Mistr Petr občas prohodí nějaké latinské úsloví, hned ho však on nebo někdo jiný parafrázuje česky. Kde nešlo kontext hladce doplnit, tam mi pomohly poznámky pod čarou. Už mám i zpětnou vazbu od čtenářů, že by takových poznámek chtěli klidně více. A mně to přitom při psaní připadalo jako příliš kostrbaté řešení (smích).

Kompletní rozhovor zde.

Úvodní příběh Suďte spravedlivě Našeptávač ZDARMA ke stažení zde.

Emma Riedová, foto ze křtu knihy Suďte spravedlivě
Emma Riedová, foto ze křtu knihy Suďte spravedlivě

S Annou B. Bártovou o vášni pro psaní, tvůrčím zápalu a lásce ke zvířatům

spisovatelka Sabina Huřťáková Anna Beatrix Bártová
spisovatelka Sabina Huřťáková Anna Beatrix Bártová   Česká autorka Anna Beatrix Bártová se proslavila historickými romány Gutta z Bubnu, Žena tří mužů a Tajemství hradních zdí, které se odehrávají na přelomu 14. a 15. století. Neméně poutavé jsou ale i její mysteriózní thrillery Tajemství prachu a krve a Prokletí Schwarzovy vily, v nichž se prolíná minulost a současnost. Její svižný, čtivý jazyk nezapře bohaté novinářské zkušenosti. Ať už píše o hradu Bubnu nebo o Českém Krumlově, je z každého řádku znát, jak dobře tato zákoutí naší země zná a jak je miluje. Vtáhne vás do děje a poodkryje vám nejednu záhadu. Publikuje také na blogu Život bláznivé mámy a na svém spisovatelském webu, kde můžete její knihy i zakoupit. Jak ses dostala k psaní knih, Anno? Vřelý vztah ke knihám jsem měla od malička. Číst jsem se naučila ještě před nástupem do školy a pak už jsem bez knihy neudělala krok. Chuť psát ale přicházela postupně. Zkoušela jsem nějaké texty už na základní škole a na střední jsem se rozhodla napsat svůj první román. Inspirací mi byl hrad Buben, pod kterým jsme měli chatu a kde jsem prakticky vyrůstala. Znám tam snad každý kámen a historie této zříceniny mě vždycky moc bavila. Příběh zasazený do zdí Bubnu se mi v hlavě rodil postupně a kniha vznikala jen velmi pomalu. Pracovala jsem na ní s přestávkami dobrých 10 let, ale nakonec se podařilo. Jakmile jsem měla napsaný první příběh, začaly naskakovat další a další. Nyní už je psaní knih mou závislostí, stejně jako dříve bylo závislostí jejich čtení.   Žena tří mužů, Sabina Hurtakova, Anna Beatrix Bártová   Máš na svém kontě knihy různých žánrů – historické romány i mysteriózní thrillery. Který žánr ti aktuálně vyhovuje nejvíc a proč? Co se týká psaní knih, nejlépe se mi píšou příběhy ze současnosti, protože nemusím studovat a dohledávat dobové reálie, události a data. Mám sice vystudovanou historii, ale se zaměřením na přelom 19. a 20. století, a tudíž středověk a raný novověk sice znám, ale musím i tak spoustu informací zjišťovat. Mé příběhy jsou sice fikce, ale snažím se vždy držet některých skutečných událostí a postav, a to bez podrobných rešerší nejde. Kterou ze svých knih máš nejraději? Mám ráda všechny své knihy, jinak bych je ani nemohla napsat. Pokud mě něco nebaví, tak v psaní nepokračuju, protože si říkám, že to pak nebude bavit ani čtenáře. Přesto jsou mi nejbližší knihy, které se odehrávají na již zmíněném hradu Buben. Jitka z Bubnu a její matka, Jitka z Hrádku, kterou jsem přejmenovala ve svých románech na Guttu z Bubnu, jsou moje milované postavy a bylo mi s nimi při psaní krásně. Dokonce mi bylo líto, když jsem knihy dopsala. Není tedy divu, že byly nakonec tři – Gutta z Bubnu, Žena tří mužů a Tajemství hradních zdí. Miluji celý tento kraj, hrad jako skutečnou zříceninu i Buben, který jsem stvořila ve svých představách a v němž žili v mých příbězích postavy vymyšlené i historicky doložené.  
zřícenina hradu Buben, foto Lukáš Kalista
zřícenina hradu Buben, foto Lukáš Kalista
    Kteří autoři tě ve tvé tvorbě inspirovali? Hodně mě ovlivnily dvě autorky – Barbara Erskinová a Barbara Woodová, od kterých jsem poprvé četla knihy, v nichž se prolínalo více časových linií. Dnes už je tento typ knih poměrně populární, ale v době, kdy jsem začínala psát, vycházelo podobných příběhů skutečně málo a tyto dvě autorky byly a dodnes jsou nejznámější. Míváš období, kdy se ti nepíše snadno? Co ti pomáhá je překonat? Mívám období, kdy se mi v hlavě začne rodit příběh a vím, že prostě musím sednou k počítači a začít psát. V tu chvíli ho chci vidět na papíře a nejlépe během pár dní, což je samozřejmě nereálné. Jenže já jsem od přírody hrozně netrpělivý člověk (smích). Pokud mi to čas umožňuje a já píšu ideálně denně alespoň pár stránek, nenastává u mě žádný tvůrčí blok. Pak ale přijdou dny, kdy se k rukopisu nedostanu a jakmile mám od příběhu odstup, strašně špatně se mi k němu vrací. Pak musím zpětně číst, co už jsem napsala, abych se neopakovala a podobně. Překonat se dá toto období jedině tím, že se donutím rukopis otevřít, přečíst hotové texty a zase začít psát. A snažit se psát skutečně každý den, dokud knihu nenapíšu, i za cenu, že půjde všechno ostatní stranou – hlavně čtení, protože to je u mě stále velký problém. Jakmile mám v ruce novou knížku, chci si ji přečíst. A to vím, že jak se začtu, ke psaní hned tak neusednu. Jsou tvé hrdinky v něčem autobiografické? Je ti některá podobná? Do příběhů hodně vkládám vlastní životní zážitky a příhody, a snad každá z mých hrdinek má něco ze mě. V současné době píšu detektivku, kde je poprvé hrdinou muž a ani jedna z postav nemá žádnou mou vlastnost. Musela jsem hlavnímu hrdinovi alespoň představit dívku, která je novinářka, píše a miluje focení – tak jako já. I když je tedy Julie úplně jiná než já, máme alespoň společný koníček. Objevují se v tvých knihách tvoji přátelé a tvá rodina, nebo je to všechno naprostá fikce? Objevují se, a to poměrně hodně. Když si totiž vedlejší postavy vymyslím, časem pozapomenu, jaké jsem jim přiřkla vlastnosti, povahu, koníčky i vzhled. A to mi psaní komplikuje. Proto ráda využívám skutečné postavy, které se mi pak snadno popisují. Někdy jim dokonce nechám i jejich vlastní jméno. Zatím se mnou nikdo kamarádit nepřestal, přestože se často poznají. Tak snad to tak bude i nadále (smích).   V knize Tajemství prachu a krve je krásný vztah mezi babičkou Alžbětou a její dospělou vnučkou Gabrielou, je inspirován nějakým tvým skutečným vztahem k někomu z rodiny? Ano. Gabrielina babička je nebo byla tak trochu moje prababička, které jsem také tento příběh věnovala. Dožila se nádherných 105 let a nebýt nečekaného úrazu, byla by tu s námi nejspíš ještě dnes. Byla do poslední chvilky veselá a aktivní, nesnášela doktory a nemocnice, a než léky, to si raději dala štamprličku Becherovky. Také jsem si všimla, že se v tvých příbězích opakuje téma silného vztahu mezi člověkem a zvířetem – hrají v tvém životě němé tváře důležitou roli? Rozhodně hrají. Od malička jsem vyrůstala po boku pejsků. Už jako mimino v kočárku mě hlídala fena boxera, Regana. V šesti letech jsem pak dostala prvního vlastního boxera Doníka a v dospělosti jsem měla tři psy, jednoho labradora a dva boxery. Teprve teď, po dlouhé době, žiju bez psa, protože o posledního boxera jsem tragicky přišla. Rozhodně si ale časem pořídím dalšího.     Vymýšlíš celou zápletku naráz ještě před tím, než začneš psát, nebo vytvoříš postavy, rozehraješ s nimi nějaké zauzlení a pak následuješ jejich vývoj? Stalo se ti třeba, že jsi měla nějaký plán, jak se bude příběh vyvíjet, a v průběhu psaní ho radikálně změnila? Když jsem psala první knížku, tak jsem to dělala zcela spontánně, prostě jsem psala to, co mě aktuálně napadalo. Jenže časem jsem zjistila, že nevím jak dál, hodně text promazávám, zasekávám se. Nyní už jsem si vytvořila psací rutinu – nejprve vytvořím ve své hlavě celý příběh, pak si do sešitu sepíšu hlavní zápletky, postavy a místa. A pak si napíšu podrobnou osnovu, co se bude dít, jak půjde děj za sebou, co budou postavy dělat, říkat atd. Snáz se mi pak vrací ke psaní, když mám delší pauzu. Nemusím pak číst celý rukopis znovu, stačí mi jen pár posledních stránek, abych plynule navázala. Osnovu dodržuji poměrně pečlivě, ale někdy se stane, že se postavy zachovají jinak, než jsem plánovala – jsou zkrátka neposlušné (smích) – a tak musím další části osnovy upravit. Většinou je to ale tím, že zjistím nové informace z historie, nebo mi jinak vyplynou souvislosti a zdá se mi tak text přitažlivější. Na jakých projektech teď pracuješ? Momentálně píšu detektivku ze současnosti, která bude prvním dílem detektivní série odehrávající se na jihu Čech. Hlavním hrdinou je muž – soukromý detektiv Erik Baumann, který hledá vraha mladých žen, brutálně zavražděných na maličkém jihočeském hřbitůvku nedaleko Českého Krumlova. Práci mu bude komplikovat nedaleký luxusní hotel i vodácký kemp plný lidí, stejně jako legenda o mrtvém faráři, který údajně na hřbitově straší. A zatímco píšu, v tiskárně se rodí kniha Seznamka, která by měla vyjít letos v květnu a představí třicátnici Pavlu, která se rozhodne ukončit nefunkční manželství a zkusit nový život s novým mužem. Toho bude hledat na seznamce a rychle zjistí, že je to jako hledat „jehlu v kupce sena“. Víc prozrazovat nebudu, abych čtenáře neochudila o zážitek. Bude to ale příběh svižný, vtipný a místy hodně bláznivý.    

Rozhovor s Emmou Riedovou pro Akční ženy

Emma Riedová
Emma Riedová V rozhovoru s Michaelou Ray z magazínu Akční ženy jsem se rozpovídala o svých knihách, psaní, publikování a rodinném životě. Zde vám přináším krátkou ukázku, celý rozhovor najdete na webu magazínu.   Prozraďte nám něco o sobě, Emmo. Můj život je plný rozporů. Na jednu stranu mě živí právo, které vyžaduje přesnou a praktickou mysl, na druhou stranu jsem snílek, který rád pobývá ve smyšleném světě. A nějak se v tom snažím najít si svou cestu, což není vždy jednoduché, protože jsem také máma dvou malých dětí. Vždy jsem milovala příběhy, zvláště ty, v nichž se skrývá nějaká záhada a kde věci nejsou tak, jak se na první pohled zdají. Ráda vyprávím a jsou ingredience, bez nichž se při tom neobejdu: tajemství, intriky, temné tóny a pak láska a špetka erotiky. Vlastně víc než špetka (smích). Z lásky k historii vznikla má prvotina Královské intriky. Nějakou dobu jsem studovala v Paříži a její atmosféra mě inspirovala k napínavému románu z podsvětí Pařížské rekviem. Královské intriky i Pařížské rekviem jsou beznadějně vyprodané. Pařížské rekviem je u knihkupců k dostání alespoň jako e-book. Na podzim opět dorazí na trh i Královské intriky, a to jako elektronická kniha a jako audiokniha. Do té doby si je můžete třeba půjčit v nejbližší knihovně. A právě teď vychází má třetí kniha – středověké detektivky Suďte spravedlivě. Tu seženete jako tištěnou knihu i jako e-book. Kdo je na ni zvědavý, může si stáhnout první kapitolu.    Pařížské rekviem   Co vás inspirovalo k napsání vaší poslední knihy? Do určité míry literatura, kterou miluji: detektivky Agathy Christie, historické romány Ludmily Vaňkové a Jarmily Loukotkové, brilantnost Kena Folleta a atmosféra knih Juraje Červenáka. Další důležitou inspirací mi byly skutečné středověké soudní případy, které mi pomohly pochopit svět středověkého práva. Může to znít zvláštně, ale na několika místech jsem do detektivek promítla i zkušenosti, které jsem nasbírala při kontaktu se skutečnými vyšetřovateli, svědky a stíhanými osobami. Mnohé se od středověku změnilo, ale některé lidské reakce jsou podle mě věčné. Pro koho je kniha určena a o čem je? Pro milovníky napětí. Pro lidi, co rádi přicházejí věcem na kloub. Pro všechny, kdo milují historii. Pro každého, kdo rád bloumá starou Prahou. Pro ty, kdo se nebojí trochu temných příběhů. A věřím, že bude bavit i ty, kdo třeba běžně po historické próze nesáhnou. Suďte spravedlivě vás zavede do Prahy na začátku 14. století. Děj čtenář sleduje přímo z pohledu vyšetřovatelů, protože je kniha vyprávěna v ich-formě, a kromě rozplétání zločinů jsou v knize i nástrahy zakázané lásky a detaily ze středověké každodennosti.   Celý rozhovor najdete zde.  

Štěpánka Jislová: K sebereflexi nestačí jen zrcadlo

ukázka komiksu Bez vlasů, alopecie
ukázka komiksu Bez vlasů, alopecie
Bez vlasů

Štěpánka Jislová (*1992) je úspěšná česká ilustrátorka (např. Třikrát detektiv Kalle, Daniel v jámě lvové)     a komiksová autorka (např. Klášter Nejsvětějšího srdce, Milada Horáková). Kromě komiksu a ilustrace také přednáší, navrhuje herní koncepty, obálky knih, potisky a tetování. Spoluzaložila českou pobočku Laydeez do Comics, jejímž cílem je seznamovat veřejnost s tvorbou komiksových autorek. V říjnu 2020 jí vyšlo komiksové album Bez vlasů, k němuž napsala scénář Tereza Drahoňovská a jemuž Štěpánka Jislová vtiskla nezaměnitelnou formu. Bez vlasů líčí jedinečným, citlivým, ale i vtipným způsobem Tereziny nelehké zkušenosti s alopecií (vypadáváním vlasů).

štěpánka jislová, tereza drahoňovská, bez vlasů
Bez vlasů

 

Balancování mezi autocenzurou a upřímností

Bez vlasů je autobiografický komiks (autorka scénáře Tereza Drahoňovská v něm vypráví o své osobní zkušenosti s alopecií, ty v komiksu vystupuješ jako postava). Čím je takový komiks z pohledu autorky jiný než smyšlený příběh? V čem je psaní o sobě samé těžší, v čem je to naopak jednodušší?

Autobiografie, ať už komiksová nebo jakákoli jiná, se dost vymyká „běžnému“ psaní. Autor nebo autorka neustále balancuje mezi autocenzurou a upřímností. Narazily jsme na to i tady. Terka se sama sebe často ptala: Je to pro čtenáře zajímavé? Na druhé straně se objevovala otázka: Chci tohle vůbec sdílet? Hrozí riziko, že výsledek bude zkratkovitý a neosobní. Pokud si ale člověk neohlídá vlastní hranice, tak se zas s výslednou výpovědí nedokáže identifikovat.

Právě mám rozpracovaný vlastní autobiografický scénář. Výhoda je, že nemusím vymýšlet jeho obsah, ten už jsem odžila. Výzva ale spočívá v tom, jak na sebe jednotlivé vzpomínky přirozeně napojit, tematicky je provázat a nakonec vyplodit něco, co aspoň v náznaku připomíná příběh.

Jak je to s ostatními postavami v autobiografickém komiksu – míváš dojem, že bys měla něco zcenzurovat, aby se třeba někdo neurazil nebo ho to nezranilo? Já třeba u všech autobiografických povídek vedlejší postavy výrazně měnila, spojovala několik osob do jedné, měnila gender a podobně, jen abych se vyhnula tomu, že se to někoho dotkne.

Pokud bude ten konkrétní člověk v komiksu pro své okolí rozpoznatelný, má podle mě autor povinnost svoje postavy „oběhat“ a zjistit, nakolik je pro ně komfortní, aby se v příběhu objevily. A většina lidí je nadšená! Často se dokonce snaží přihodit něco k dobru. Pokud je jim to nepříjemné, nastává to, co zmiňuješ – v rámci kompaktnosti příběhu se zachová obsah, ale překryje se jinou formou. Příběh má v tomto ohledu přednost před doslovností vzpomínek, přece jenom nedělám dokument. Nesouhlasím s přístupem, který předvedl Jan Němec v Možnostech milostného románu, kde je všechno od jmen po adresy. Příběhu to nijak neslouží, nevidím v tom autentickou rovinu autobiografie, ale pouze nástroj k tomu, aby člověk přesvědčil svoje okolí i sebe, že se věci odehrály tak, a ne jinak. Autobiografie musí být sebereflexí, ale k tomu potřebuji i jiné lidi, ne jen zrcadlo.

bez vlasů alopecie
Bez vlasů

Pro tento komiks jsi zvolila velmi jednoduchý výtvarný styl – co tě k tomu vedlo?

Od začátku jsme věděly, že chceme vyprávět příběh, který je v jádru o něčem nepříjemném – o nemoci. Ale zároveň jsme z toho nechtěly dělat tragédii. Alopecie Tereze přinesla nejen spoustu výzev, ale také řadu vyloženě komediálních situací, jako nákup první paruky, intimní chvilky s partnerem nebo „pouhá“ návštěva bazénu. Realistická kresba se ke scénáři nehodila. Nebo spíš mám pocit, že by vznikla úplně jiná knížka.

Je pravda, že když jsem o vašem námětu slyšela poprvé, říkala jsem si, že to na mě asi bude moc silná káva a že mě z toho až mrazí, ale pak jsem viděla několik stránek, a úplně mě vaše pojetí nadchlo – myslím, že jste humor i vážnost dobře vybalancovaly. V čem je komiks lepší pro zpracování podobného tématu než dejme tomu próza?

Komiks má jako každé médium svoje silné a slabé stránky. Možnost vyjadřovat se vizuálně mluví rozhodně v jeho prospěch a v Bez vlasů je od pohledu jeden hodně výrazný prvek, a to Terčina holá hlava. Je to něco, co v lidech automaticky vyvolává nějaké představy a zároveň něco, co by se například v próze úplně ztratilo.

Přijde mi zajímavé, jak na existenci podobných komiksů reagují někteří fanoušci komiksu – lidé, pro které je komiks spíš žánr než médium, a to žánr jasně definovaný – akční, superhrdinský, realisticky nakreslený. Vnímám z té strany někdy až překvapivou zášť vůči komiksům, které do této škatulky nespadají, jako by tito fanoušci přicházeli o něco, co dlouho považovali za výhradně své. Je to trochu bizarní, já jako čtenář young adult knih se taky nezlobím, že existují třeba detektivky.

Když se řekne komiks, hodně lidí si asi představí právě komiksy o superhrdinech, u nás pak zase Rychlé šípy a Čtyřlístek. Patří i tato alba k tomu, co jsi v dětství nebo v pubertě četla a nějak tě to formovalo, nebo jsou ti tyto příběhy spíš vzdálené?

Rychlé šípy, Čtyřlístky, stará ábíčka s Tomanovými komiksy, to všechno u nás doma bylo. Myslím, že se mi to líbilo, zvlášť ty napínavější příběhy typu Kruanova dobrodružství, ale opravdovým zjevením byly až časopisy WITCH. Většina lidí zná asi hlavně animovaný seriál, ale měsíčník, který tady v Čechách vycházel, byl, je a bude mojí obrovskou srdcovkou. Vyprávěl příběh pěti kamarádek, kterým byla svěřena vláda nad živly a zodpovědnost nad naším světem. Co komiks odlišovalo od jiných podobného žánru, byla jednak vizuální stránka, jednak škála témat, do kterých se autorka komiksu pouštěla. Příběhy byly dobrodružné, plné dynamických rvaček a bojů za svobodu, ale zároveň řešily rozvody, identitu v rámci skupiny, vztahy s rodiči nebo limity vlastní zodpovědnosti. S každým dalším rokem mám pocit, že ubývá věcí, na které se dokážu dívat tak nekriticky jako v době, kdy jsem na ně poprvé narazila. Tahle série, která cílila na dívky, ale “na tajňačku” ji četli i kluci, se mě ale pořád drží.

Štěpánka Jislová Tereza Drahoňovská Bez vlasů
Bez vlasů

V tvých kresbách se jak téma magie a čarodějek, tak téma přírody a přírodních sil objevuje docela často. Leckdy rostliny či zvířata prostupují lidskými postavami, prolínají se s nimi nebo postavy v přírodě hledají útěchu či únik. V čem tě tato témata – magie a provázání člověka s přírodou – přitahují?

Zvlášť ty starší věci jsou do velké míry ovlivněné Neilem Gaimanem. Ačkoli jsem z něj už vyrostla, naopak teď mám období, kdy mi většina jeho prací přijde hlavně na efekt, příběhy o čarodějnicích, magii a přírodě mi zůstaly.

Čistě z praktického hlediska musím dodat, že komiksový autor také častěji zpracovává to, co umí kreslit. Já mám hodně organickou, plynulou linku, a tím pádem trpím, když musím nakreslit něco geometrického, třeba auto. A kresba v tu chvíli trpí se mnou.

V neposlední řadě mě taky mnohem více zajímají příběhy z pohledu ženských postav, příběhy o ženách obecně. A tam se ty čarodějky nabízí samy.

Nikudykam

Van Gogh nepracoval dvanáctky v supermarketu

Kdyby náš rozhovor četl někdo, kdo teprve přemýšlí o tom, co by v životě rád dělal, a komu komiks připadá jako lákavá cesta, co bys takovému člověku poradila?

Komiks bych doporučila jedině lidem, které zajímá jejich vlastní autorská výpověď. Komiks je prostě trochu pakárna – kreslení trvá dlouho, tisk je drahý, prodeje kolem dvou tisíc kusů se považují za úspěch. Ne že by český komiks neměl své bestsellery – hranici pěti tisíc kusů tu pár titulů překročilo, ale je třeba myslet na to, že v zemi o deseti milionech lidí se zákonitě zas tak velké komiksové čtenářstvo nenajde. Pokud člověk nekreslí reklamní jednostránky nebo do zahraničí, tak se mu to nevyplatí. Ta odměna, kterou si autoři komiksů nakonec odnášejí, je především to, že můžou odvyprávět vlastní věc. Většina z nás kombinuje ilustrace, reklamu a komiksy a z toho se vyjít dá celkem pěkně. Doporučila bych začít rovnou digitálně nebo si alespoň náročnější analog nechat na osobní věci, které si člověk rád vypiplá jen tak pro radost z tvorby.

Jedno z opomíjených témat, které asi obě považujeme za důležité, je spravedlivá odměna za kreativní práci. Čím myslíš, že to je, že se umělci často setkávají s nabídkami odměny, která neodpovídá časové náročnosti jejich práce? Je to předsudkem, že správný umělec má hladovět a strádat?

Že umění vzniká z utrpení, je zažitá romantická představa. Realita je ovšem taková, že vystresovaný člověk ze sebe nic skvělého nevydá. Lidé obdivují Van Goghovy obrazy a dávají jej v tomto směru za vzor. Zapomínají, že Van Gogh nežil bez peněz, nemusel pracovat dvanáctky v supermarketu a nemaloval doma po večerech.

Na co by si podle tebe měl dát začínající autor pozor, chce-li se komiksu skutečně naplno věnovat a nemít ho jen jako nějaké hobby?

Začínající kreslíři někdy nedokáží oddělit hodnotu sebe sama od hodnoty svého umění, a v tom často vězí jádro problému. Už to, že jim zadavatel projeví zájem, berou jako odpovídající protihodnotu místo toho, aby dokázali nacenit čas, který na práci stráví. To, že se klientovi něco „líbí“, vám ale nájem nezaplatí.

Daniel v jámě lvové

 

Komiks a historie

Máš za sebou dva velké knižní komiksy věnované historii 20. století (Češi 1938: Jak Beneš ustoupil Hitlerovi a Milada Horáková). Co to pro tebe obnáší kreslit historický komiks? V čem je to jiné, než když pracuješ na příběhu ze současnosti nebo fantasy?

V první řadě jsou to primárně zakázky, ne moje autorská tvorba. U obou knížek šlo o zpracování textu, který měl na svědomí někdo jiný, moje role byla jejich myšlenky vizualizovat. V tomto ohledu jsem se vždycky vydala dost konzervativní cestou. Historické komiksy musí svým vizuálem předávat informace o tom, jak doba vypadala a jakou měla atmosféru, a proto nezbývá moc prostoru na experiment. Popravdě – do budoucna jich už moc neplánuju.

Každý z těchto projektů byl něčím přínosný. Jak Beneš ustoupil Hitlerovi byl první větší publikační zářez a Miladu Horákovou jsme dělali k letošnímu smutnému výročí, tím pádem se knížka přirozeně dostala do popředí. Nicméně už na mě toho 20. století bylo docela hodně, a jak jsem už zmiňovala, chtěla bych teď věnovat víc času svým vlastním příběhům.

Čím ses u svých historických komiksů inspirovala?

Například u Milady Horákové mi hodně pomohl scénárista projektu Zdeněk Ležák. Ke každé stránce mi připravil složku s dobovými obrázky nebo i vlastními fotografiemi z muzeí. Já jsem hledala, co jsem mohla, na internetu, ale 20. století je v tomhle náročné. Podoba věcí, ať už střihů oblečení nebo třeba účesů, často prošla výraznější proměnou v rámci pouhého desetiletí. Co se týká uniforem, tak tam šlo místy o roky. Snažila jsem se všechno pokrýt, ale už teď vím, že se mi to nepodařilo všude. Měli jsme na to se Zdeňkem docela vtipný telefonát, kdy si on uprostřed věty najednou překvapeně uvědomil, že mně ty uniformy asi přijdou všechny stejné… A měl pravdu (smích).

Milada Horáková

Americká zkušenost

V roce 2016 jsi pobývala jako rezidenční umělec v Kalifornii. Jak ses k tomu dostala?

Úplnou náhodou! Bylo to fakt čistě o štěstí. Procházela jsem různé zahraniční rezidenční pobyty a vyskočil na mě open call Chapmanovy univerzity v Orange County v Kalifornii. Zaujal mě místem, ale i tím, že se nebál rezidenty finančně ocenit. Vůbec jsem si nedělala naděje, že by mě mohli přijmout, z podkladů jsem vyrozuměla, že hledají „opravdové“ umělce – což v mých očích byli malíři, konceptuální umělci nebo kurátoři, ne autoři komiksu. Když mi přišel e-mail, že mě berou, myslela jsem si, že se spletli, a přitom mimo jsem v tu chvíli byla já (smích).

Samu sebe jsi tedy nevnímala jako „opravdovou“ umělkyni?

Problém asi spočívá v tom, že „umělkyně“ je prázdné slovo. Je to jedna z těch nálepek, kterou má každý v hlavě zpracovanou jinak, ale zároveň má většina lidí jasnou představu, co je a není umění. Já jsem to vnímala a do jisté míry pořád vnímám tak, že je to označení, které se v průběhu let hrozně zúžilo. Jen velmi malý výsek lidí, kteří se zabývají uměním, se dostane do galerií a to, jestli se tam dostanou, většinou nezávisí na tom, jak jsou dobří, ale v jakém oboru se pohybují. Možná i proto mi přijde trefnější označovat se za „výtvarnici“ nebo „autorku,“ pod tím si lidé alespoň dokážou představit něco konkrétního.

Štěpánka Jislová Zpět do mé náruče Ofélie
Zpět do mé náruče

V čem byl pro tebe pobyt v USA přínosný?

Především ve vnímání světa. Pro nás v Česku je těžké představit si, co reálně pro USA znamená jejich rozloha. V Evropě sednete do auta, na svačinu jste v sousední zemi a na večeři u moře. Za tu stejnou dobu v Americe ani nevyjedete ze státu. Otevřelo mi to obzory, ale zároveň jsem si mnohem víc začala vážit toho, jak to máme tady doma. Od zdravotnictví přes fungující hromadnou dopravu po názorovou a politickou pluralitu.

Na druhou stranu pro vlastní realizaci je to země zaslíbená – hlavně proto, že díky společnému jazyku je cokoli, co vznikne, automaticky přístupné velkému množství lidí.

Myslela jsem, že je to země, která se naopak vyznačuje větší názorovou a politickou pluralitou než Česká republika; mohla bys to trochu přiblížit?

Čistě na počet tam určitě víc názorů je, ale v konečném výsledku je to úplně jedno – v jakékoli volbě je nakonec výběr pouze mezi dvěma kandidáty, republikánem a demokratem. Vzhledem k tradici a velikosti obou stran se to, co nabízí, rok od roku moc nemění. Cesta k moci vede jednoznačně pouze skrz jednu nebo druhou stranu, a tak se dostávají na jejich vrcholy paradoxně stejní lidé – starší ročníky, často členové rodinných klanů, lidé, jejichž zájmy leží víc v ekonomice než v lidech. Česko se svou pestrou škálou stran nabízí jednak více přístupů, jednak se strany můžou více hlídat navzájem, místo aby šily do jediného oponenta.

Klášter Nejsvětějšího srdce komiks
Klášter Nejsvětějšího srdce

Letošní rok se nese ve znamení pandemie. Co to znamená pro tebe osobně? Jak to ovlivnilo tvůj život?

Jsem jeden z lidí, kteří mají to štěstí, že to pro ně zas až takový šok nebyl. Z domova pracuji i v běžném režimu, a ač proud zakázek trochu polevil, pořád to není likvidační. Ne že bych si to nějak užívala – moje dny se bez jógy, návštěv kaváren a posedávání s přáteli smrskly na jeden malý byt v Nuslích, které zelení ani parky zrovna nevynikají. Cítím na sobě, že se pohybuji na pocitové vlnovce, někdy to na mě dopadá víc, někdy míň. Aspoň mě to přimělo přehodnotit můj přístup k práci a trávení volného času, konečně si zodpovědět otázky, které jsem před sebou už dlouho hrnula, ale přes každodenní rutinu a s ní spojený stres jsem se k nim vlastně pořádně nedostala.

Magdalena Mintová: Postavy si žijí vlastním životem

 

Česká autorka Magdalena Mintová (*1996) nedávno vydala svou třetí knihu Falešný pohřeb, jíž završila úspěšnou humoristickou sérii o svérázné hrdince Emě (Falešný román, Falešný sňatek, Falešný pohřeb). Díla Magdaleny Mintové jsou díky jejímu jemnému humoru, čtivému stylu a originálním zápletkám perfektním oddechovým čtením pro chvíle, kdy toužíme se jen zachumlat do deky a popíjet čaj. Mladá absolventka oboru Jazyková a literární kultura prošla pestrou řádkou zaměstnání, píše blog Můj kompost a věnuje se studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Já jsem ji vyzpovídala ohledně tématu, které mě zajímá nejvíc – psaní beletrie.

 

Vytvořit nějaký nový svět

Co tě k napsání falešné trilogie inspirovalo a jak vznikal její první díl Falešný román (Knižní klub 2017)?

Bylo mi asi sedmnáct nebo osmnáct let, když jsem si příběh začala v hlavě skládat. Nedokážu najít nějaký moment náhlé inspirace, ale postupně mi to v hlavě krystalizovalo a objevovaly se jednotlivé scény. Dost jsem nad tím příběhem přemýšlela vždy cestou do školy a ze školy, někdy samozřejmě i při hodinách (smích). Nevím, zda jsem chtěla hlavní hrdinku zasadit do zbohatlického prostředí od samého začátku, nebo zda to nějak přirozeně vyplynulo, základní myšlenka ale byla napsat příběh o jakémsi moderním a trochu ujetém sňatku z rozumu. Knížku jsem psala někdy okolo Velikonoc. Každý všední den jsem od osmi do tří trčela v lavici na vysokomýtském gymnáziu a knize jsem pak věnovala svá odpoledne a někdy i noci. O víkendech jsem psala třeba do čtyř do rána, ale hrozně mě to bavilo a nemohla jsem se od psaní odtrhnout. Takto vlastně vznikla první verze prvních dvou dílů, protože Falešný román a Falešný sňatek byly původně jedna kniha.

Vzpomínám si, že s dopsáním třetího dílu jsi naopak docela zápolila. Co ti pomáhá překonat období, kdy se ti nepíše snadno? Máš nějaké triky, které tě v tvůrčím období podpoří?

S posledním dílem jsem opravdu zápolila, ale nejtěžší pro mě vždycky bylo začít psát. Jak začnu a sepíšu několik prvních stran, mám prakticky vyhráno. Falešný pohřeb jsem „začínala“ dokonce několikrát, byla jsem dost časově vytížená a neměla jsem na psaní dostatek času. Takže ten „trik“ pro podpoření kreativity v tomto případě spočíval jen v tom, že jsem sekla s brigádou a měla jsem skoro celý měsíc volný na psaní, kdy jsem to všechno sfoukla a konečně dopsala.

Když se ale opravdu náhodou zaseknu, pomáhá mi přečíst si kousek nějakých svých dřívějších textů, různé své šuplíkové věci nebo třeba i osobní deníkové zápisky. Pročítám to, podivuju se vlastní (ne)originalitě a tak nějak mě to nakopne k tomu, abych zase napsala něco nového. Stačí mi také nakouknout do knížek, které mě k psaní inspirovaly, kousek si přečíst a zase si oživit tu chuť napsat něco vlastního, vytvořit nějaký nový svět.

foto Magdalena Mintová

 

Které knihy tě takto inspirují?

Že chci čtenáře bavit svým psaním, jsem si uvědomila někdy ve čtrnácti letech, kdy jsem četla čtyřdílnou sérii Melity Denkové pro pubertální dívky. Byla jsem naprosto u vytržení z jejího humoru, slupla jsem to jako malinu a hrozně se u toho nachechtala. Tyhle knížky mě tak okouzlily, že jsem si je letos v létě dokonce četla znovu. Další kniha, která se mi svým humorem zapsala do srdce a do které sem tam nakukuju pro povzbuzení, se jmenuje Značka: Šílená se závazky a napsala ji Annie Downey. U nás v Česku je tahle kniha poněkud nedoceněná, možná za to může překlad názvu, ale mně humorem hrozně sedla a dokáže mi zvednout náladu za všech okolností. Velmi se mi líbila i série Poslední aristokratka od Evžena Bočka, Hrdý Budžes od Ireny Douskové nebo třeba Forrest Gump od Winstona Grooma.

Posloucháš u psaní hudbu?

Rozhodně ano. Playlisty písniček, které poslouchám při psaní, mají většinou několik hodin. Hudba mi pomáhá hodit se do té správné psací náladičky. Píšu humorné příběhy, takže si často vybírám hodně veselou a živou hudbu. Nesmějí tam chybět například Beatles, ale hudebních žánrů se v mých playlistech objevuje víc, hudba mi pomáhá dotvářet příběh. Někdy ve mně nějaká písnička vzbudí (třeba i nečekaně) určité emoce, které pak do příběhu promítnu. Mezi své nejoblíbenější interprety bych zařadila třeba Black Rebel Motorcycle Club, Alt-J, Billyho Idola, Arcade Fire, Glass Animals, Muse, Cigarettes After Sex, Cults…

 

Když se u psaní sama nebavím, nebude to stát za to

Čteš si čtenářské recenze svých knih na internetu?

Raději moc ne, a když už, tak vždy doufám, že v nich nenajdu nic vyloženě negativního. Nejsem naivní, je mi jasné, že se netrefím do vkusu a smyslu pro humor každému, známe to všichni, někdo se určitým vtípkem dobře baví, někomu to připadá trapné. Humor je velice subjektivní věc. Ovšem číst si, jak někdo bez servítků shazuje něco, na čem jsem pracovala takovou dobu, co jsem si hýčkala a pilovala, to někdy zkrátka a dobře bolí. Vždycky mi to trochu zlomí srdce. Jako by mi někdo pohaněl dítě, které jsem porodila. Je to jen moment, stejně budu mít to dítě ráda, i když se tomu člověku nelíbí, ale na tu krátkou chvíli mi je hrozně líto, že mi ho někdo takhle kritizuje, když jsem se na něm tak nadřela. Naopak ale vím, že když o mých knihách někdo napíše milou recenzi, dokáže mi to náladičku zvednout o sto procent.

Magdalena Mintová
foto: archiv Euromedia Group

Já právě pár čtenářských recenzí falešné série četla a zaujalo mě, že často volají po čtvrtém dílu. Tobě teď vyšel díl třetí. Je pro tebe tato série už uzavřená záležitost, nebo máš chuť se k ní ještě vrátit?

Pro mě je to už určitě uzavřené, původně to měla být dokonce jen jediná kniha. Ta ale byla nakonec rozdělena na dvě části, Falešný román a Falešný sňatek, a tak bylo dopsání třetího dílu tak nějak přirozené, aby to hezky zapadalo do trilogie. Další pokračování neplánuji a obecně bych se do budoucna psaní knih na pokračování raději vyhnula. Teď si ten pocit, že je falešná trilogie uzavřená, hrozně užívám.

Vymýšlíš celou zápletku naráz ještě před tím, než začneš psát, nebo vytvoříš postavy, rozehraješ s nimi nějaké zauzlení a pak následuješ jejich vývoj? Stalo se ti třeba, že jsi měla nějaký plán, jak se bude příběh vyvíjet, a v průběhu psaní ho radikálně změnila?

To se mi stává pořád. Doteď mi je záhadou, jak ty příběhy v mé hlavě vůbec vznikají, nedokážu to zpětně vystopovat. U nějakého příběhu to může být postava, kterou vymyslím první, jinde zase scéna se zatím anonymními postavami. Zapisuji si tyhle nápady stranou a jsou jich kupy, při psaní si občas zápisky vezmu a nějaký nápad do příběhu zahrnu. Někdy zase stačí vzít nějaký takový letmý nápad a než se naděju, už se to na něj nabaluje a najednou vzniká celý další příběh. Postavy si kolikrát vážně žijí vlastním životem, stačí jim dát jména a pár charakterových rysů. Ještě se mi snad nestalo, že bych se při psaní zasekla a nevěděla, co se stane dál, postavy si to rozhodují samy. To už se mi spíš stane, že se zaseknu při psaní nějaké určité scény, protože se mi zdá, že se mi ji nedaří dostatečně vykreslit nebo tak něco.

Falešný román
foto: archiv Euromedia Group

 

Hrdinka falešné trilogie Ema je dost zvláštní – často dětinská, trochu sebestředná a rozhodně hodně orientovaná na materiální pohodlí. Já tě znám, takže vím, že se ti vůbec nepodobá, ale musím se zeptat – stává se ti, že si lidé myslí, že ústřední hrdinka tvé série je tvou kopií, že s ní máš něco společného?

Stává se mi to nepříjemně často! Což je vtipné vzhledem k tomu, že můj hlavní záměr při psaní této postavy byl, aby byla mým pravým opakem. To, že mě v Emě poznávají, mi říkají i mí blízcí známí, kteří mě dobře znají, a myslím si, že je to spíš kvůli stejnému stylu humoru než kvůli čemukoliv jinému. Aspoň doufám!

Mně se to totiž také hodně často stávalo u Královských intrik – čtenáři automaticky předpokládali, že jsem hlavní hrdinku psala podle sebe, přestože naše povahy se dost liší. Většina mých postav je nějakou směsí rysů, které vídám u lidí kolem sebe. Objevují se v tvých knihách tvoji přátelé a tvá rodina, nebo je to všechno naprostá fikce?

Ano, někdy je tam zařadím záměrně, jindy až zpětně zjistím, že se mi do určité postavy promítl někdo z mého života. Myslím, že to jinak ani nejde, protože člověk čerpá inspiraci ze všeho, co se kolem něho děje, ať už vědomě nebo podvědomě. Taky v životě zažívám chvíle, kdy mi prožívaná situace připadá tak originální nebo vtipná, že si vyloženě říkám: „No tak to musím použít do nějaký knížky!“ Ale primárně píšu fikci, baví mě, že si při psaní doslova můžu dělat, co chci.

Magdalena Mintová
foto: archiv Euromedia Group

 

Četla jsem i některé tvé lifestylové články a zaujalo mě, že v nich používáš podobně živý jazyk i humor jako ve svých knihách. Experimentuješ někdy i s úplně jiným stylem? Máš chuť takto experimentovat?

Už jsem nad tím několikrát přemýšlela, protože se mezi mými nápady na další knížky objevily i takové, k nimž by můj styl psaní asi dvakrát nesedl… Nikdy neříkej nikdy, třeba časem zkusím napsat i něco serióznějšího, ale zatím si to popravdě neumím představit. Mé kraťoučké snahy o seriózní tón zatím vždycky dopadly spíš jako parodie na vážné romány (smích). Vždycky mě v tu nejnevhodnější chvíli napadne nějaký nevhodný vtípek a přijde mi škoda ho nepoužít… Vždy píšu hlavně „sama pro sebe,“ což může znít sobecky, ale já vím, že když se sama nebudu u psaní bavit a když si sama nesplním požadavky, které na knížku mám, tak ten text nebude stát za to. Proto si myslím, že cpát se do formy, která mi nesedne, není nejlepší nápad. Ale jak říkám, kdo ví. Třeba časem dospěju a pozmění se i můj styl psaní…

Píšeš knížky a články, je to způsob, jakým se lze v Čechách uživit, nebo jde jen o hezkou vedlejší činnost? A je to kariéra, o kterou stojíš, nebo by ses chtěla věnovat ještě něčemu jinému?

Když jsem začala snít o tom, že budu spisovatelkou, součástí toho snu byla představa, že by mě to živilo. Že bych prostě jen psala knížky, svoji pracovní dobu bych si volila podle sebe, žila si někde na venkově v malebném domečku a měla všeho dostatek. Realita je trochu odlišná, díky honorářům za knížky jsem si mohla koupit pořádný počítač, ale jinak mě to nijak finančně nezajistilo.

Nedokážu posoudit, jak to mají ostatní autoři, protože mi je krajně trapné se jich ptát, kolik to psaní hodí jim, ale odhaduju, že naprostá většina českých autorů to má obdobně. Psaní beru hlavně jako svou zálibu, koníček. Jsem hrozně vděčná, že mi to „spisovatelství“ vyšlo. Kdyby mě to i stoprocentně živilo, byl by to splněný sen, ale já mám těch profesních snů víc, takže se teď ubírám i jiným směrem. Letos jsem začala studovat magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK a doufám, že se budu moct uplatnit v této sféře. Ochrana planety a přírody a snaha něco změnit a pošoupnout společnost k ohleduplnějšímu a ekologičtějšímu smýšlení mi dává smysl, takže takovou práci bych vykonávala se zápalem a vášní. A jako bokovku bych si po večerech mohla psát knížky (smích).

Napsala jsi povídku do vánočního souboru Nejkrásnější dárek. Co tě k ní inspirovalo?

Nad tématem povídky jsem nějaký ten pátek uvažovala, ale při těchto úvahách mě do nosu vysloveně nic necvrnklo. Pak jsem se prostě jednoho dne probudila s nápadem, tak jsem ho rychle sepsala a bylo to. V povídce je tematika vztahu mladé dívky se starším mužem, což je téma, které už dávno není takové tabu jako dřív, naopak. Každá mladá holka tohle někdy řešila, ať už s nejlepší kamarádkou nebo byla sama v takovém vztahu… Samozřejmě to vždycky nemusí být zrovna utajený vztah se ženatým mužem a někdy je z toho opravdu láska na celý život, toto téma by se dalo zpracovat několika různými způsoby, ale mně se ta povídka v hlavě holt vybarvila takhle. Zakomponovala jsem tam i ztrátu iluzí při přechodu ze střední školy na vysokou, což jsem si taky prožila.

Magdalena Mintová
foto: archiv Magdaleny Mintové

 

 

 

 

Rozhovory s Emmou Riedovou 2016 a 2017 – rozcestník

Emma Riedová

V roce 2016 a 2017 se rozhovory s Emmou Riedovou točily hlavně kolem Pařížského rekviem, nechyběly ale ani otázky na Královské intriky a psaní obecně.

Web Knižní útočiště blogerky Báry Kuznikové zveřejnil kromě rozhovoru i recenzi a videorecenzi spisovatelčiny prvotiny Královské intriky. Níže krátká ukázka z rozhovoru.

Bára Kuzniková: Zaujala mě forma románu Královské intriky, kdy je příběh vyprávěn nikoli z pohledu hlavní hrdinky, ale z pohledu mužů, kteří zasáhli do jejího života. Měla jsi nějaký důvod, proč jsi příběh nepsala z pohledu Markéty? A jaké bylo, psát část knihy z pohledu Jana Lucemburského?

Emma: Sama mám ráda, když se v knize vystřídá víc úhlů pohledu na tentýž příběh. (…) Lákalo mě vyprávět i prostřednictvím záporných postav, lákalo mě střídat věk a zkušenosti vypravěče. To, že vypravěči jsou jiné osoby než hlavní hrdinka, jí podle mě dodává určitou tajemnost.

Jan Lucemburský byl z vypravěčů rozhodně nejnáročnější, protože jeho životní situace pro mě byla hodně vzdálená – patnáctiletý středověký panovník. Snažila jsem se v sobě oživit vzpomínku na to, jak prožitkově silné je období dospívání, kolik nejistot a emocí člověk prožívá, a spojit to s tím, že budoucí vladař byl zpravidla pro svou roli vychováván, takže to není totéž, jako by na trůně seděl dnešní puberťák.

 

Emma Riedová
Foto Kateřina Langhammer Měšťánková

Další rozhovor byl uveřejněn na blogu Račí svět, který má výrazně širší záběr než jen knihy.

Pavel Růžička: Poslední dobou se začínají objevovat spisovatelé, kteří mají vystudovanou právnickou fakultu a místo paragrafů se pouští do psaní knih. Čím to je, že právníci jsou tak dobří na napsání smysluplné knihy?

Emma:
U detektivek nebo příběhů ze soudních síní mají právníci určitě výhodu v tom, že mohli poznat prostředí, o němž vypráví, z první ruky. I u jiných žánrů ale přijde vhod, že v řadě právnických profesí se člověk setká s opravdu širokým spektrem lidí a zašmodrchaných osudů, takže o inspiraci není nouze. Nejdůležitější výhodou je ale podle mě disciplína, které musí člověk na právech přivyknout, má-li školu dokončit. (…)

Jinak ale studium práva může mít podle mě na autora i dost negativní vliv, protože jde o obor, který velmi deformuje vyjadřování. Člověk se musí mít na pozoru, aby mu šroubovaná právničina neprosakovala i do beletrie.

A mimochodem nejde o zas až takovou novinku, právníci utíkali do fiktivních světů vždycky – i Walter Scott nebo Jules Verne byli právníci…

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 

Večer s Emmou Riedovou v Alchymistovi: Emma Riedová a Tomáš Sýkora, foto Kateřina Langhammer Měšťánková

 

V rozhovoru s blogerkou a novinářkou Ivanou Páskovou pro web Chrudimka.cz, který na začátku roku uveřejnil i recenzi Pařížského rekviem, se dozvíte mimo jiné, kde spisovatelka hledá inspiraci, jak se do jejích knih promítá její nálada nebo třeba ve které době by nejraději žila.

Ivana Pásková: Kdybyste si mohla vybrat historické období, v němž byste chtěla žít, které by to bylo?

Emma: Myslím, že člověk se nejlépe hodí do období, v němž skutečně žije. Setkávám se s tím, že si někdy lidé minulost idealizují, ale myslím, že jde spíš o nedostatek informací a podcenění toho, jak náročný dřív život byl, zejména pro chudé, pro všechny odlišné a pro ženy. Kdybych ale někam mohla jen nahlédnout, zajímala by mě renesanční Itálie. Myslím, že to muselo být období velkého myšlenkového a uměleckého kvasu a chtěla bych být u toho.

Foto Jakub Straka

Ivana Pásková: Kniha Pařížské rekviem se celá odehrává na konci 19. století v Paříži. Jaký vztah máte k Francii a Paříži samotné? Jak Vás napadlo nechat příběh odvíjet právě zde?

Emma: V Paříži jsem necelý rok žila a často se tam vracím, je to pro mě město, o němž si dovolím tvrdit, že ho znám. Zasadit příběh Nathalie a Adriena například do Londýna nebo jinam, kde to neznám, bych se neodvážila. Zároveň se mi jejich příběh nezdál vhodný pro české prostředí té doby – chtěla jsem v něm zachytit lesk a bídu velkoměsta.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Foto Alice Donovan Rouse, https://unsplash.com/

 

Rozcestník zakončíme březnovým rozhovorem pro web Vaše literatura, kde vyšla začátkem března i recenze Pařížského rekviem.

Tereza Zítková: Hlavní hrdinka vašeho druhého románu je velice svéhlavá a osobitá žena, jak vás napadlo takovou silnou ženu zasadit do prostředí a období, kde to ženy vůbec neměly lehké?

Emma: Mám ráda aktivní hrdinky a hrdiny, kteří berou osud do svých rukou, takže pro mě bylo přirozené, že i Nathalie bude taková.

Tereza Zítková: Je ve vašem druhém románu něco inspirováno pravdou?

Emma: Pokud pravdou myslíte skutečné osobnosti a historické události, pak ano. Lyceum Fénélon je skutečnou a dodnes existující školou, skutečná je i postava jeho ředitelky Cécile Provostové. V knize se mihnou některé další existující osobnosti, jako třeba herečka Marguerite de Bonnemains. Také mezinárodní politická atmosféra je inspirována dobovým napětím mezi evropskými státy. Hlavní dějová linka je ale smyšlená.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Tvorba jako dialog – kapela Zahranice

Adam Konečný, foto Adéla Hutarová

„Skupina Zahranice vznikla z čiré radosti nad společnou tvorbou. Její hudba v sobě snoubí živost jazzu a prostořekost folku a šansonu,“ zní popis hudebního uskupení z pera mladého textaře, zpěváka a kytaristy Tomáše Sýkory (24). Jeho mlčenlivým společníkem u piána a dalších nástrojů je skladatel Adam Konečný (25). Právě je jsem trochu vyzpovídala, abych vás nalákala na jejich první veřejný koncert.

Jaké jsou vlastně vaše hudební vzory?

Tomáš Sýkora, Zahranice
Tomáš Sýkora, Zahranice

Tom: Líbí se mi ohromné množství různých hudebních žánrů, ale hlavně u českých interpretů hodně vnímám hudbu i přes text, takže se u mých oblíbenců spojuje skvělá hudba a promyšlené poetické texty. Vyrůstal jsem na Spirituál kvintetu, Voskovci a Werichovi a na folkařích Karlu Krylovi, Jarku Nohavicovi, Karlu Plíhalovi a Zuzaně Navarové a jejich hudba mě také nejvíc ovlivnila.

Ze zahraničních hudebníků bych jmenoval především Johnnyho Cashe a Leonarda Cohena, jejichž písničky podle mě nesou velmi silný emocionální náboj.

Adam: Jednoznačně Yann Tiersen – na něm jsem vyrůstal a díky němu jsem se také začal věnovat piánu a jeho skladbami jsem začínal. Z českých hudebníků mám asi nejsilnější vztah k Jaroslavu Ježkovi.

A co vás při skládání nejčastěji inspiruje?

Adam Konečný, Zahranice
Adam Konečný, Zahranice

Adam: Rád poslouchám jazzové rádio a vůbec všechny odnože jazzu a hledám v tom nové hudební myšlenky, které dál rozvíjím. Nejvíc mě toho asi napadá při chůzi v přírodě. Taková dynamická meditace.

Tom: Teď asi hlavně díla jiných umělců – tvorbu vnímám hodně jako dialog, reaguju vlastním způsobem na to, co mě osloví. Podobně je to i s dalšími zdroji inspirace – umění je pro mě forma reakce. Reakce na život, na události kolem mě…

tom 2

Dovedli byste jmenovat jednu svou skladbu, kterou máte nejraději?

Tom: Určitě skladba Ruce. Má „vodpich,“ pěkně v ní do sebe zapadá text s doprovodem piána.

Adam: Mně se líbí Jáma jam a Piáno postačí, hm, nejvíc asi Piáno, které obsahuje dvě hudebně kontrastní části a pak takovou lyrickou pasáž.

Zahranice

 

Další originální autorskou tvorbu skupiny Zahranice si můžete poslechnout 14.4.2016 v kavárně Do Větru. V rámci kulturního večera vystoupí kromě Toma Sýkory a Adama Konečného i Emma Riedová s ukázkou ze své nejnovější knihy Pařížské rekviem.

Režisér a maminka mají vždycky pravdu

Dvojrozhovor s kostymérkou a s maskérkou o dobových filmech
Foto z natáčení
Foto z natáčení

Jak zobrazuje historickou módu film a televize? O své zkušenosti a názory se se mnou podělily dvě dámy od filmu: maskérka a fotografka Kateřina Měšťánková (28) a kostymérka Helena Rovná (49).

Na kterých historických filmech jste měly možnost pracovat?

Helena Rovná
Helena Rovná

Helena: Šlo hlavně o válečné filmy: Tubruk, Habermannův mlýn, Lidice, Deník Anne Frankové, který ale bohužel neběžel v českých kinech, německý válečný film Viktor Klemperer nebo seriály Tanbach a Bratři Dasslerovi, které tematizují to, jak politické události 20. století dokázaly zamíchat životy jedinců. Je vidět, že druhá světová válka je pro lidi stále živé téma plné emocí, a tak se o ní hodně točí.

Z historických filmů ze starších období jsem pracovala na Vláčilově filmu Mág, na seriálu Borgiové, na Mlhách Avalonu, hraném dokumentu Středověká Evropa, filmu Poutnice, který se také odehrává ve středověku, na filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů a nedávno na seriálu Já, Mattoni. Nevím, jestli bych mezi ně mohla počítat i Zatoulanou princeznu, ale i při jejím vzniku jsem byla. Úžasným zážitkem byla spolupráce s výtvarníkem Theodorem Pištěkem na sérii Duna a Děti Duny, ale to nemá s historií nic společného, to byla čirá fantazie.

 

Kateřina Měšťánková

Kateřina: Já jsem z historických filmů částečně spolupracovala na filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, seriálu První republika, filmu Lída Baarová, česko-německém filmu Charité a komedii Wilsonov. Nejdéle jsem byla na První republice a v jistém smyslu se také jednalo o nejsilnější zkušenost pro mě jako maskérku.

Borgiové, 2011
Borgiové, 2011, Photo © Home Box Office (HBO) / Jonathan Hession

 

Habermannův mlýn, 2010, zdroj: http://www.pragueout.cz/kina/articles/habermannuv-mlyn
Habermannův mlýn, 2010, zdroj: http://www.pragueout.cz/kina/articles/habermannuv-mlyn

 

Fotografie z natáčení filmu Poutnice přinesl např. iDnesFotografie z natáčení seriálu Mattoni najdete zde.

 

Jak moc důležitá bývá pro filmaře přesnost kostýmů a co všechno má na výsledný vzhled kostýmů vliv?

Helena: To, jak velký důraz bude kladen na historickou přesnost, záleží hlavně na režisérovi. Za film jako celek nese zkrátka odpovědnost režisér, což platí v pozitivním i negativním smyslu, takže on má poslední slovo v tom, jak co bude. Režisér a maminka mají vždycky pravdu.

Na podobu kostýmů má samozřejmě velký vliv i kameraman. On odpovídá za visuelní vyznění celého díla. To on má na svých bedrech, jestli uvidíme pěkné obrázky či pouze temnou jeskyni. Dobrý kameraman si řekne, jakou chce mít ve filmu barevnou škálu, jestli chce třeba nějakou postavu spojit s určitými barvami nebo nějaké postavy barevně propojit a podobně.

Dalším faktorem jsou samozřejmě finance, ale to nakonec nemusí být klíčové, protože někdy ani na velkých projektech nejsou nutně velcí odborníci. Obrovský vliv má totiž také to, jaké lidi má režisér k dispozici, jestli jsou zkušení a profesionální. To byl problém filmu Cyril a Metoděj, kde kostýmní výtvarnici chyběly zkušenosti, pokora i čas, protože ještě studovala.

Kateřina: Podle mě se často jedná o hledání střední cesty mezi historickou přesností a estetickou kvalitou filmu. Líbí se mi, když má autor výtvarné stránky filmu dobře nastudovanou danou dobu, ale chápu touhu po umělecké volnosti.

První republika, 2014, promo foto archiv ČT
První republika, 2014, promo foto archiv ČT

 

Na První republice se kostýmy a jejich autenticita řešily opravdu hodně a byla tam velká snaha zobrazit tu dobu věrně. Zároveň si ale tvůrci ponechávali určitý prostor umělecké volnosti, seriál byl jen „na motivy“ první republiky, nešlo o dokument ani rekonstrukci: chyběly spodničky či rukavičky a občas byly ženy i prostovlasé. V některých případech se zkrátka dala přednost celkové estetické stránce před historickou přesností.

Můžete uvést nějaké příklady, jak se tvůrci s autenticitou kostýmů vyrovnávají?

Helena: Například režisér Václav Marhoul se u Tobruku téměř nechtěl odchylovat od skutečnosti. Snažil se používat původní oděv a tam, kde musel vzít za vděk replikami, chtěl, aby byly co nejpřesnější. Řekla bych, že 80 % úspěchu je odpovídající tkanina, její struktura, barva, to, jak drží tvar. Problém je ale takové tkaniny sehnat, na Tobruk jsme kvůli tomu kupovali vlněné sukno z Pákistánu, protože u nás už se nevyrábí. Nebo australské klobouky musely být z Austrálie, i když to bylo nákladnější a pořídilo se jich jen pět.

Tobruk, 2008, zdroj: http://www.moviescreen.cz/filmove-recenze/tobruk/
Tobruk, 2008, zdroj: http://www.moviescreen.cz/filmove-recenze/tobruk/

 

Kateřina: Jana Radilová, umělecká maskérka První republiky, je velmi pečlivá a při práci dbá i o poslední komparzistku. Pokud se odchýlila od skutečnosti, nikdy nešlo o omyl, ale o vědomé rozhodnutí – například to dané ženě lépe slušelo. Tak tomu bylo i u hodně kritizované scény zásnub, kde měla Markéta Plánková rozpuštěné vlasy. Herečka tak vypadala velmi mladě a půvabně, ačkoliv dobovým konvencím to neodpovídalo. Z mého pohledu je dobré, když maskér nebo kostýmní výtvarník tuto volnost má, protože výsledek pak může být současným divákům bližší nebo lépe vystihne atmosféru. Určitou skupinu lidí to ale může pobuřovat.

Obě jste pracovaly i na filmech ze středověku. Jaká to pro vás byla zkušenost?

Kateřina: Moje zkušenost z Cyrila a Metoděje (co se kostýmů týče) je sice jen pozorovatelská, ale dle mého názoru nebyly hlavní role zdaleka tak propracované jako kostýmy komparzistů. Ti si často přinesli vlastní dokonale přesné kostýmy, protože doba Velké Moravy je jejich hobby. Takže člověk procházející v pozadí měl leckdy lepší kostým než hlavní postava.

Helena: Souhlasím, že u Cyrila a Metoděje se skutečně jednalo o promeškanou příležitost, protože raně středověké kostýmy, zvláště pak ty z Byzance, mohly být skutečně nádherné, točit film z takové doby se nepoštěstí příliš často. V daném případě nebyl příliš silný ani scénář. Nedávno jsem sledovala rozhlasové zpracování knihy Jindry Jarošové Svatí kacíři aneb Reportáž nejen z Velké Moravy a uvědomila jsem si, jaké možnosti zpracování ta látka poskytovala. Šlo o dobu prozíravých státníků, jako byli Rostislav nebo císař Konstantin, a kulturní vliv Velké Moravy je krásné téma.

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů, 2013, zdroj: http://www.katyd.cz/clanky/na-velehrade-se-nataci-film-o-solunskych-bratrich.html http://www.listal.com/viewimage/6369802
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, 2013, zdroj: http://www.katyd.cz/clanky/na-velehrade-se-nataci-film-o-solunskych-bratrich.html
http://www.listal.com/viewimage/6369802

 

Natáčelo se v Modré u Velehradu, kde se nachází dobový skanzen a kde také působí skupina nadšenců Velkomoravané. Ti měli vlastní kostýmy z vlastnoručně utkaných látek podle dobových pramenů a podíleli se na filmu jako komparz i se svými dětmi. Mimochodem jedna jejich holčička se jmenovala jako tvoje knižní hrdinka – Živa.

Výhodou jejich kostýmů byla právě historická přesnost, nevýhodou naopak to, že nebyla „uzpůsobeny“ filmování: pro digitální kamery měly příliš jasné barvy, největší problém byl v tomto ohledu s bílou, která se ve filmu raději nahrazuje krémovou, protože bílá příliš září. Naštěstí na Cyrilovi a Metodějovi působil skvělý kameraman David Ployhar, který dokázal i ostré barvy zjemnit. Ohled na snímání kamer je také jeden z důvodů, proč ani filmový středověk neplýtvá jasnými barvami a proč se vyhýbáme černé i bílé. Zatímco filmový pás snesl i ostré barvy, digitální kamera má jiné nároky.

Naopak například Mlhy Avalonu byly velmi výtvarný film, kde se šily prakticky všechny kostýmy přímo pro daný film – jinak se totiž obvykle vše pro menší role a komparz půjčuje. Hlavní postavy měly kostýmy z hedvábí pastelových barev a propracované doplňky. Každá postava měla svou barvu, do níž byly její kostýmy laděné. Bohužel ty barvy nebyly příliš ustálené, takže i po svlečení zůstával Artuš purpurový a Lancelot modrý (smích). Hodně se spolupracovalo s řemeslníky – kožišníky a pasíři. Byl to výtvarně krásný film.

Mlhy Avalonu, 2001, zdroj: http://www.fanpop.com/clubs/movies/quiz/show/264586/mists-avalon-who-plays-morgaine
Mlhy Avalonu, 2001, zdroj: http://www.fanpop.com/clubs/movies/quiz/show/264586/mists-avalon-who-plays-morgaine
Mlhy Avalonu, 2001, zdroj: http://www.fanpop.com/clubs/king-arthur/images/875484/title/mists-avalon-photo
Mlhy Avalonu, 2001, zdroj: http://www.fanpop.com/clubs/king-arthur/images/875484/title/mists-avalon-photo

Čím je práce na středověkém filmu specifická?

Kateřina: Z pohledu maskérky je to tak, že u středověkého filmu člověk hlavně špiní (smích). Takže špína, krev, zapatinovat herce tak, aby moc nezářili čistotou nebo třeba dívkám nalepit chlupy do podpaží. Herečky se líčí minimálně, používá se často jen jemný podklad. Lidé si někdy představují, že každá herečka má na sobě před kamerou tunu make-upu a strávila tři hodiny v maskérně, ale nemusí to tak být. Zvláště hezké herečky není potřeba příliš líčit, to byl případ i u Cyrila a Metoděje.

U nedobových filmů někdy herečky ze starší generace vyžadují výrazné líčení, na které jsou zvyklé. I když je postava třeba na smrtelné posteli, chtějí vypadat dokonale. U historických filmů má člověk alespoň po ruce argument, proč líčit přirozeně. Krásné herečky obvykle mají sebevědomí to s líčením nepřehánět, to je třeba případ Táni Pauhofové nebo Lindy Rybové, která se i přijde zeptat, jestli by neměla mít ještě výraznější kruhy pod očima, aby to odpovídalo roli.

Helena: Já bych to příliš nerozlišovala, pro mě jsou u všech kostýmů zásadní dvě věci: jednak to, aby nerušily, neupoutávaly na sebe víc pozornosti, než je třeba, a dále jejich poctivost. Film se liší od divadla v tom, že každý detail se může ocitnout v záběru – herec se dotkne tváře a vidíte manžetu, skloní se a jsou zabrány i boty, není možné něco pominout s tím, že si toho nikdo nevšimne.

14 Helena Rovná
Foto z natáčení

 

Foto z natáčení
Foto z natáčení

Liší se nějak česká a zahraniční produkce?

Helena: Zahraniční produkce mívají víc peněz, ale jinak to není příliš o národech, ale o lidech. S těmi, kdo jsou poctiví a mají dobu dobře nastudovanou, se dobře pracuje. Velmi rádi u nás točí Němci, protože tu dostanou vysoce kvalitní práci za velmi dobrou cenu a oceňují, že čeští lidé od filmu jsou pečliví a přesní a zároveň dokáží improvizovat, když je třeba, což se vždycky hodí.

Habermannův mlýn, 2010, zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1312316-recenze-habermannuv-mlyn-koprodukcniho-juraje-herze-nepali
Habermannův mlýn, 2010, zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1312316-recenze-habermannuv-mlyn-koprodukcniho-juraje-herze-nepali

Ty se specializuješ spíše na uniformy, že Heleno?

Helena: Profiluji se tím, ale nelze říct, že jsem specialistka, protože to je velmi široká oblast a na každý film se musím připravit z dostupné literatury a schůzek s odborníky. Také spolupracuji s Vojenským muzeem. Snažím se, aby v kostýmech bylo chyb co nejméně, a na uniformách je skvělé, že se dají snadno dohledat podklady, snáze se proto také vyrábějí a objednávají. Navíc můj tatínek pracoval v Leteckém muzeu Kbely a já vždy milovala válečné romány a filmy, takže mám k válečné tematice blízký vztah. U jiných forem oděvu může být větší volnost, ale v uniformách je řád, což je fajn.

Kostým není samozřejmě u filmu to nejdůležitější, ale doplňuje celkový dojem, pomáhá filmu vyprávět. Kostým postavu umisťuje do času a místa, a může dokonce pomoci zobrazit její vývoj v čase – že se mění doba a postavě vkus a styl oblékání. Každý detail má vliv na to, jak bude celek filmu vypadat a zde jsme zase u úlohy režiséra. Když je špatný režisér, výsledkem je zanedbaný film.

Borgiové, 2011
Borgiové, 2011, Photo © Home Box Office (HBO) / Jonathan Hession
Kateřina Měšťánková
Kateřina Měšťánková